هیچ محصولی یافت نشد.

سنگ برش و ساب جهت برش و سایش بر روی انواع قطعات فلزی و سنگی مورد استفاده قرار می گیرد. و در ابعاد گوناگون موجود می باشد.