هیچ محصولی یافت نشد.

سنباده دیسکی در دو نوع اکسید آلومینیوم و سلیکون کارباید تولید می گردد که به دلیل سخت بودن بدنه و داشتن سوارخ در مرکز دیسک آن را مستقیما بر روی دستگاه فرز نصب می نمایند و مورد استفاده قرار می دهند.