هیچ محصولی یافت نشد.

رول سمباده ماشینی بصورت تسمه و کمربند سنباده روی دستگاه های سنباده زنی نصب می گردد و عملیات سنباده زنی انجام می گیرد.

این نوع سنباده به تسمه یا نوار تبدیل می گردد و توسط دستگاه یا ماشین مورد استفاده قرار می گیرند.