هیچ محصولی یافت نشد.

رول سنباده ماشین اکسید آلومینیوم بصورت تسمه و کمربند به دستگاه یا ماشین متصل می شود و جهت سایش بر روی سطوح چوب و فلزات عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. و به رنگ قرمز یا قهوه ای روشن می باشد.