در حال نمایش 6 نتیجه

سنباده پشت کرکی در دو نوع اکسید آلومینیوم و سلیکون کارباید تولید می گردد و جهت استفاده نیاز به پد پشت کرکی دارد و توسط پد روی دستگاه فرز نصب می گردد