هیچ محصولی یافت نشد.

فلاپ دیسک سرامیک در سطوح سوپر سخت استفاده می شوند و قدرت براده برداری بسیار زیادی دارند و همچنین طول عمر چند برابری نسبت به انواع دیگر فلاپ دیسک دارند. که رنگ سنباده آنها قرمز خالص می باشد.