در حال نمایش 3 نتیجه

سنباده ابزاری است جهت سایش سطوح مختلف که در اشکال متنوع نسبت به کارکرد های متفاوت در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.